zahlavi
reklama

Katalog firem

  blue_down

  Témata diskuse

   blue_down

   --------
   Nejvýhodnější pojištění online, zejména pak nejlevnější povinné ručení v ČR.
   Inzerce všeho možného - bazar - na Hyperinzert.cz.
   Informace o pražském metru na metro Praha. Naleznete zde trasy metra, mapu metra, jízdné mhd, sms jízdenku a mnoho dalších informací.
   Tel. předvolby, předvolby měst, předvolby mobilních operátorů a další užitečné telefonní informace.
   Trasy metra Praha.
   Národní třída - Národní třída v Praze.
   shadowup

   Reality Praha Nusle

   Nabídka reality v Praha Nusle

   Filtr: Komerční prostory, kanceláře -

   shadowup
   shadowup

   VŘ s aukcí na prodej pozemku p.č. 713 v k.ú. Proseč nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou

   Pozemek se nachází v okrajové části sídliště „Proseč“. Je zarostlý nálety a lesními stromky ve svažitém terénu. Přístupný je z pozemku p.č. 569/4 ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou. Dále sousedí s pozemky p.č. 712 a p.č. 714 ve vlastnictví fyzické osoby. V územním plánu statutárního města Jablonec nad Nisou je zařazen do ploch bydlení – příměstské. Vyjádření správců sítí: Česká telekomunikační infrastruktura a.s.: na prodávaném majetku se nenachází síť elektronických komunikací firmy. ČEZ ICT Services, a.s. – na prodávaném majetku se nenachází komunikační zařízení v majetku firmy. ČEZ Distribuce, a.s.: na prodávaném majetku se nenachází energetické zařízení, zařízení sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku firmy. Telco Pro Services, a.s.: na prodávaném majetku se nenachází komunikační zařízení v majetku firmy. GasNet, s.r.o.: v blízkosti prodávaného majetku se nachází provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě firmy. Jedná se o vysokotlaký plynovod a středotlaký plynovod. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.: v blízkosti pozemku se nachází zařízení provozovaná firmou, a jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma. Jedná se o vodovodní řad DN< 500. Liberecký kraj okres: Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou. Pozemky/Prodej, cena: 260 190 Kč za nemovitost...

   shadowup

   VŘ s aukcí na prodej pozemku p.p.č. 1621 v k.ú. Smržovka, obec Smržovka

   Jedná se o pozemek nepravidelného obdélníkového tvaru, nezpevněný, svažitý, porostlý vzrostlými stromy různého stáří a druhové skladby a nálety. Pozemek se nachází v ochranném pásmu dráhy. Pozemek je volně přístupný z nezpevněných pozemků, ze železniční trati a zpevněné pěší stezky. Pozemek není součástí žádného půdního bloku. V platném územním plánu Města Smržovka se prodávaný majetek nachází v kategorii zahrádkové osady. V projednávaném novém územním plánu bude zařazen jako zeleň přírodního charakteru. Liberecký kraj okres: Jablonec nad Nisou, obec Smržovka. Pozemky/Prodej, cena: 64 300 Kč za nemovitost...

   shadowup

   Prodej restaurace s ubytováním

   Prodej stylové restaurace s velkým sálem. Celý objekt prošel náročnou rekonstrukcí, nová střecha, rozvody vody a odpadů, topení a vytápění sálu. Byly zde dostavěny nové toalety,včetně Wc pro vozíčkáře. Objekt leží u hlavní silnice vedoucí do Rakouska. Jen 8 km vzdálené je město Laa a/Th., ve kterém jsou velmi oblíbené termální lázně. Restaurace a sál jsou kompletně nově zařízeny, včetně výčepu a baru. Budova je ve výborném stavu, vytápění je řešeno plynovým kotlem a radiátory. Soc. zařízení je zvlášť pro restauraci a zvláš%t pro sál. Výčep se salonkem má dřevěné trámové stropy, je zde ca 60 míst k sezení, kuchyň je částečně zařízená, za výčepem jsou dva sklady na zboží. Mezi vchodem do sálu je oddělená herna. Sál má kapacitu 250 míst, vlastní zařízený bar, pódium, přísálí a vlastní soociální zařízení. V zadní části budovy je ubytování, v přízemí jsou tři obytné místnosti,prádelna, dílna, koupelna se sprchou a WC. V prvním patře jsou tři zařízené pokoje, šatna, koupelna s vanou a toaletou. Tuto část je možné využít k vlastnímu bydlení, je zde zvláštní vchod z boční ulice. Dům je částečně podsklepený. K budově náleží oplocený dvůr s vjezdem. Objekt nabízí možnost bydlení a podnikáni. Jihomoravský kraj okres: Znojmo, obec Heabětice. Hotely, penziony, rest./Prodej, cena: 3 900 000 Kč za nemovitost...

   shadowup

   VŘ s aukcí - ppč. 867/2, 867/3, k.ú. Modlibohov

   Prodávaný majetek leží v klidné lokalitě, v blízkosti zeleně v podobě lesů a luk, severozápadním směrem od města Český Dub, cca 3 km od městského úřadu Český Dub v rovinném terénu. U severní a východní hranice prodávaného majetku teče říčka Ještědka. Jedná se o lokalitu s nízkým nebezpečím výskytu povodně (území tzv. 100leté vody). Přístup na prodávaný majetek je možný pouze přes pozemky ve vlastnictví fyzických osob a Města Český Dub. Příjezd není možný vůbec. Prodávaný majetek není oplocen, nachází se na něm náletové dřeviny - osiky. Liberecký kraj okres: Liberec, obec Český Dub. Pozemky/Prodej, cena: dotaz na ÚZSVM...

   shadowup

   VŘ na prodej pozemku p.č. 1741 v k.ú. Starý Harcov, obec Liberec

   Jedná se o mírně svažitý pozemek, nepravidelného tvaru, porostlý vzrostlými - převážně listnatými stromy. Pozemek se jeví spíše jako lesní pozemek a na les také navazuje. Okolní pozemky vlastní ČR-Lesy ČR, s.p., statutární město Liberec a dále se jedná o podílové vlastnictví různých fyzických osob. Pozemek není užívaný a není součástí žádného půdního bloku. Vyjádření správců sítí: Česká telekomunikační infrastruktura a.s.: pozemek je zasažen ochranným pásmem sítě elektronických komunikací firmy. Konkrétně se jedná o průběh optického kabelu, HOPE trubky, nebo souběh optického a metalického kabelu. ČEZ Distribuce, a.s.: na pozemku se nenachází energetické zařízení v majetku firmy. Telco Pro Services, a.s.: na pozemku se nachází komunikační zařízení v majetku firmy. Jedná se o podzemní metalické vedení. V blízkosti pozemku se nachází podzemní optické vedení a pozemek je zasažen jejich ochranným pásmem. GasNet, s.r.o.: v blízkosti pozemku se nachází provozovaná plynárenská zařízení ve vlastnictví nebo správě firmy, a to středotlaký plynovod a pozemek je zasažen jeho ochranným pásmem. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.: na pozemku se nachází zařízení provozovaná firmou, a to kanalizace DN...

   shadowup

   VŘ s aukcí-prodej poz.pč 310/7 vč.stav. bez čp/če-gar,kú.Hajniště p.S,obec Nové Město p.S

   Pozemek se nachází v severní části obce Nové Město pod Smrkem. Jedná se o rovinatý pozemek obdélníkového tvaru, zcela zastavěn stavbou garáže, která je jeho součástí. Garáž je ve velmi špatném technickém stavu, je uzamčena, stěny vykazují známky poškození, zadní stěna je částečně zborcená, podlaha je v dezolátním stavu a střecha propadlá do vnitřního prostoru garáže. Garáž není vyklizena, nacházejí se v ní movité věci bez hodnoty. Podmínkou uzavření smlouvy je i převzetí těchto movitých věcí bez hodnoty. Prodávaný majetek je přístupný z komunikace p.č. 348, přes pozemek p.č. 310/11 (oba pozemky ve vlastnictví Města Nové Město p. Smrkem). Pro předmětnou lokalitu je platnou územně plánovací dokumentací (ÚPD) Územní plán města Nové Město pod Smrkem. Dle uvedené ÚPD je převáděný majetek plochou určenou pro bydlení – zastavěné území obce – území bydlení v bytových domech (zastavěná plocha a nádvoří – garáž). Vyjádření správců sítí: ČEZ Distribuce, a.s.: na pozemku se nenachází energetické zařízení, zařízení sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku firmy. Telco Pro Services, a.s.: na pozemku se nenachází komunikační zařízení v majetku firmy. ČEZ ICT Services, a.s.: na pozemku se nenachází komunikační zařízení v majetku firmy. GasNet, s.r.o.: na pozemku nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě firmy. Česká telekomunikační infrastruktura a.s.: v blízkosti pozemku se vyskytuje síť elektronických komunikací firmy, a to nadzemní sítě. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.: na pozemku se nenachází zařízení provozovaná firmou, ani jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma. Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.: v blízkosti pozemku se nachází vodohospodářské zařízení ve správě firmy a pozemek může být zasažen jejich ochranným pásmem. Jedná se o vodovodní řad a kanalizační řad. Liberecký kraj okres: Liberec, obec Nové Město pod Smrkem. Pozemky/Prodej, cena: 50 000 Kč za nemovitost...

   shadowup

   VŘ s aukcí - ppč. 867/2, 867/3 a 1153, k.ú. Modlibohov

   Pozemky • pozemková parcela č. 867/2 o výměře 453 m2, trvalý travní porost, zemědělský půdní fond, • pozemková parcela č. 867/3 o výměře 177 m2, trvalý travní porost, zemědělský půdní fond, • pozemková parcela č. 1153 o výměře 122 m2, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Modlibohov, obec Český Dub, vedené Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrálním pracovištěm Liberec a zapsané na LV č. 60000. Prodávaný majetek leží v klidné lokalitě, v blízkosti zeleně v podobě lesů a luk, severozápadním směrem od města Český Dub, cca 3 km od městského úřadu Český Dub v rovinném terénu. U severní a východní hranice prodávaného majetku teče říčka Ještědka. Jedná se o lokalitu s nízkým nebezpečím výskytu povodně (území tzv. 100leté vody). Přístup na prodávaný majetek je možný pouze přes pozemky ve vlastnictví fyzických osob a Města Český Dub. Příjezd není možný vůbec. Prodávaný majetek není oplocen, nachází se na něm náletové dřeviny - osiky. Liberecký kraj okres: Liberec, obec Český Dub. Pozemky/Prodej, cena: dotaz na ÚZSVM...

   shadowup

   VŘ s aukcí na prodej pozemku p.p.č. 599/3, k.ú. Kotel, obec Osečná

   Jedná se o částečně oplocený, udržovaný, travnatý pozemek v k.ú. Kotel, obec Osečná.. Část prodávaného majetku vede podél veřejné komunikace na pozemku p.p.č. 599/2 ve vlastnictví Města Osečná, druhá část je vklíněná mezi pozemky ve vlastnictví fyzické osoby. Prodávaný majetek není součástí žádného půdního bloku. Na pozemku roste 1ks dubu zimního. Oplocená část prodávaného majetku je užívaná bezesmluvně. V platném územním plánu Města Osečná se prodávaný majetek nachází v plochách zemědělských. Vyjádření správců sítí: ČEZ Distribuce, a.s.: na pozemku se nenachází energetické zařízení, zařízení sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku firmy. ČEZ ICT Services, a.s.: na pozemku se nenachází komunikační zařízení v majetku firmy. Telco Pro Services, a.s.: na pozemku se nenachází komunikační zařízení v majetku firmy. GasNet, s.r.o.: na pozemku nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě firmy. Česká telekomunikační infrastruktura a.s.: na pozemku se vyskytuje síť elektronických komunikací firmy, a to nadzemní síť Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.: na pozemku se nenachází zařízení provozovaná firmou, ani jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma.Liberecký kraj okres: Liberec, obec Osečná. Pozemky/Prodej, cena: 33 500 Kč za nemovitost...

   shadowup

   VŘ s aukcí-prodej pozemku st.p.č.1514 v k.ú.Jablonec nN,včetně stavby bez čp/če-jiná stavba

   Majetek se nachází v širším centru města Jablonec nad Nisou, v ulici Květinová, v klidné lokalitě s velmi dobrou dopravní obslužností a dostupností služeb, ve smíšené městské zástavbě, v mírně svažitém terénu přivráceném k severu. Pozemek st.p.č. 1514: Pozemek je nepravidelného čtyřúhelníkového tvaru, nezastavěnou část pozemku tvoří nezpevněná zatravněná plocha, přístupná z pozemků, se kterými tvoří oplocenou zahradu a ucelený celek s bytovými domy č.p. 1550 a č.p. 2330. Součástí pozemku je stavba bez č.p./č.e. – jiná stavba. Stavba bez č.p./č.e.: Jedná se o zděnou budovu (stáří cca 80 let) obdélníkového půdorysu v severní části pozemku st.p.č. 1514, v navazující zástavbě, s jedním nadzemním podlažím a využitým podkrovím. Budova slouží jako vedlejší stavba – dřevníky a sklad paliva u bytových domů č.p. 1550 a č.p. 2330. Stavebně-technický stav je zhoršený, odpovídající stáří budovy. Průkaz energetické náročnosti stavby bez čp/če, jiná stavba, která je součástí pozemku stavební parcela č. 1514, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Jablonec nad Nisou, dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.406/2000 Sb.) se nevyžaduje, protože stavba nesplňuje podmínky funkční budovy ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. p) zákona č. 406/2000 Sb., vzhledem ke skutečnosti, že není napojena na rozvody energií. Příslušenství k majetku tvoří plochy s povrchem betonovým monolitickým tl. 10 cm. Příjezd k lokalitě je po zpevněné komunikaci na pozemku p.p.č. 2268/49 ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou, přístup je v rámci oploceného celku z nezpevněných pozemků p.p.č. 2252/1 a p.p.č. 2252/6 ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou. V územním plánu statutárního města Jablonec nad Nisou je pozemek veden jako plochy bydlení městského. Vyjádření z hlediska sítí: SČVK, a.s. – na pozemku se nenachází zařízení provozovaná firmou, ani jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma. GasNet, s.r.o. – na pozemku nejsou umístěna provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě firmy. CETIN a.s. – na pozemku se nevyskytují sítě elektronických komunikací firmy. ČEZ Distribuce, a.s. – na pozemku se nenachází energetické zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku firmy. ČEZ ICT Services, a.s. – na pozemku se nenachází komunikační zařízení v majetku firmy. Telko Pro Services, a.s. – na pozemku se nenachází komunikační zařízení v majetku firmy. Liberecký kraj okres: Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou. Pozemky/Prodej, cena: 357 690 Kč za nemovitost...

   shadowup

   Pronájem zděné stavby se zahradou v Rokycanech

   Pronajmeme část oplocené zahrady cca 150 m2 se zděnou stavbou 20 m2 vhodné na nářadí, zahradní nábytek, chov slepic apod., vše v k.ú. Rokycany – vhodné např. pro zahrádkáře. Přístup a parkování je možný na našem zpevněném pozemku přístupný z Příbramské ulice ( je zde i zastávka autobusu). Cena, je výše měsíčního pronájmu za tuto část zahrady se stavbou dohromady. Plzeňský region okres: Rokycany, obec Rokycany, Příbramská 909. Pozemky/Pronájem, cena: 1 000 Kč za měsíc...

   shadowup

   Pronájem sklad, Antonínská, Brno

   Jihomoravský kraj okres: Brno-město, obec Brno. Malé objekty, garáže/Pronájem, cena: 6 000 Kč za měsíc...

   shadowup

   Družstevní byt 3+1 Praha

   Částečně rekonstruovaný (nové podlahy, plastová okna, přepracovaná koupelna, nová kuchyňská linka), velikost celkem 68.75 m2, kuchyň, samostatné WC, koupelna, předsíň, 3 pokoje, lodžie. Vybavení: kuchyňská linka s plynovým sporákem a mikrovlnnou troubou. Parkování v modré zóně. V domě jsou nové stoupačky a modernizovaný výtah. Dle průkazu energetické náročnosti jde o budovu kategorie D. Měsíční platba záloh na služby 4473 Kč plus splátka anuity 3378 Kč. Vyklizen bude zcela nebo částečně: podle dohody. Cena k jednání 4.099.000 Kč. Provize se neplatí! Praha okres: Praha 8, obec Praha. Byty/Prodej, cena: 3 990 000 Kč za nemovitost...

   shadowup

   Dům Samotíšky.

   Samostatně stojící rodinný dům v žádané lokalitě Samotíšky s krásným výhledem na Olomouc.Obec se nachází v dosahu MHD.Je tu škola,obchod,restaurace,hřiště.Dům je cihlový,má vlastní studnu,je částečně podsklepen a připojen na vodovod.Dispozičně je řešen jako 4+1 plus malý pokoj v podkroví s možností rozšíření obytné části v podkroví.Vedle domu je garáž pro dvě auta.Olomoucký kraj okres: Olomouc, obec Samotíšky. Domy/Prodej, cena: 3 990 000 Kč za nemovitost...

   shadowup

   Prodám Nový Penzion s restaurací Vrané nad Vltavou

   Prodám penzion s pizzerii a minutkovou kuchyní v krásném prostředí ve Vraném nad Vltavou,5 km od Prahy- Modřany. Celkem 9 apartmánů, pozemek 2100 m2.Na pozemku je část 1000 m2 stavební. Kolaudováno v roce 2006.Veškeré zařízení dle EU. Hodí se i na sídlo firmy,lékařské využití eventuálně přizpůsobit na obytný dům. .Nachází se mimo zátopovou oblast. Cena i s pozemky a veškerým zařízením 28 000 000,-Kč. Info: 603 585 140Středočeský kraj okres: Praha-západ, obec Vrané n/V. Hotely, penziony, rest./Prodej, cena: 28 000 000 Kč za nemovitost...

   shadowup

   Rodinný dům v klidné části Chebu

   Na prodej nabízíme rodinný dům před rekonstrukcí, domek se nachází téměř na samotě, v blízkosti Chebu, k domu náleží i pozemek o rozloze cca 1400m2, elektřina zavedena, voda také, odkanalizováno, je možnost přikoupit další pozemek sousedící s prodávanými nemovitostmi o rozloze cca 2650 m2. Cena 1650.000,-- Kč Bez PENB, energetická třída GKarlovarský kraj okres: Cheb, obec Cheb. Domy/Prodej, cena: 1 650 000 Kč za nemovitost...

   shadowup

   Penzion Kim v Hranicích u Aše

   2 apartmány – vlastní vchody, plav. bazén, který je vytápěný 36 m3, krb, v domě 4 krby , bar s krbem pro 35 lidí, diskotéka pro 10 lidí, pivní zahrada pro 40 lidí , s grilem, kuchyňka na minutky, 7 pokojů pro hosty , vlastní voda + státní voda + kanalizace, plyn – bude do října, 2 tel. linky, zahrada = 1 000 m2, 3 garáže celkem + vlastní parkoviště Bez PENB, energetická třída G Karlovarský kraj okres: Cheb, obec Hranice. Hotely, penziony, rest./Prodej, cena: 6 500 000 Kč za nemovitost...

   shadowup

   Prodej RD 2+6 se zahradou

   Prodám RD v klidné vilkové čtvrti. V každém podlaží je byt, 3+1, koupelna a WC. V domě jsou nová el. rozvody včetně rozvaděčů a pojistkových skříní, koupelny jsou po částečné rekonstrukci. Prostorná půda umožňuje vybudování dalšího bytu nebo pokojů. Dům je podsklepený a napojený na veškeré sítě. K domu náleží vedlejší nemovitost s prostorem na garáž, dílnu a místnost k ukládání zahradního nářadí. Zahrada je rozdělena na okrasnou a ovocnou. Za domem je vlastní studna.Moravskoslezský kraj okres: Opava, obec Kobeřice. Domy/Prodej, cena: 1 870 000 Kč za nemovitost...

   shadowup

   Prodám RD 6+2 s garáží a zahradou v Kobeřicích

   Prodám již vyklizený RD v klidné vilkové čtvrti. V každém podlaží je byt, 3+1, koupelna a WC. V domě jsou nová el. rozvody včetně rozvaděčů a pojistkových skříní, koupelny jsou po částečné rekonstrukci. Prostorná půda umožňuje vybudování dalšího bytu nebo pokojů. Dům je podsklepený a napojený na veškeré sítě. K domu náleží vedlejší nemovitost s prostorem na garáž, dílnu a místnost k ukládání zahradního nářadí. V domě je třeba zavěsit dva kombinované plynové kotle a provést revize. Zahrada je rozdělena na okrasnou a ovocnou. Za domem je vlastní studna.Moravskoslezský kraj okres: Opava, obec Kobeřice. Domy/Prodej, cena: 1 870 000 Kč za nemovitost...

   shadowup

   Byt v osobním vlastnictví 2+1 v Opavě

   Byt v osobním vlastnictví 2+1 v Opavě je bytová jednotka č. 2373/14 o vel. 2+1 je umístěná v 5.NP v typovém obytném domě panelové konstrukce v Opavě, na ul. Olomoucká or. č. 85, naproti Slezské nemocnice, na velmi žádaném místě pro bydlení. Bytová jednotka je běžně udržovaná, v původním stavu bez dalších úprav. Dům postavený v roce 1968 je nyní zcela revitalizovaný, se zateplením, novými omítkami, střešními krytinami, novým výtahem, vstupy se schránkami, úpravami schodišťových ploch, atd. Střecha je plochá, dům je situován jako střední v řadovém trojbloku domů. Vytápění a teplá voda jsou z centrálního zdroje. Podlahová plocha bytu je 52,90 m2. Vybavení bytu staré, opotřebované. Celková cena obvyklá dle ZOP 1,800.000,- Kč. Cena prodejní činí 1,700.000,- Kč. Tel. 606849265, calabri@centrum.cz www.justitias.cz Moravskoslezský kraj okres: Opava, obec Opava. Byty/Prodej, cena: 1 700 000 Kč za nemovitost...

   shadowup

   Pozemky pro stavbu RD – Hukvaldy 739 46

   Jedná se o pozemky parc. č. 366 zahrada, 3.259 m2, parc. č. 367 zahrada, 388 m2, parc. č. 1250 ostatní komunikace, 101 m2, parc. č. 376/4 trvalý travní porost, 850 m,2 vše v k.ú. Sklenov, obec Hukvaldy, okres Frýdek-Místek, zapsáno na LV č. 116. Jedná se o jeden funkční celek pozemku ze čtyř parcel, celkové výměry 4.598 m2, v přibližně rovinatém až mírně svažitém terénu, pravidelného cca čtvercového půdorysu s přístupem z hlavní komunikace Hukvaldy – Kopřivnice přes krátkou vlastní komunikaci. Pozemkové parcely jsou v současném stavu udržovány sekáním trávy, nacházejí se zde i vzrostlé stromy, vše je situováno v zastavěné části obce Hukvaldy, dle ÚP vhodné pro výstavbu rodinných nebo rekreačních domků, s možností napojení na inženýrské sítě elektřiny, vody a plynu. Obec Hukvaldy má i vlastní čistírnu odpadních vod. Obvyklá cena dle ZP 5,9 mil. Kč, prodejní cena 5,700.000,- Kč. Tel. 606849265 mail.: calabri@centrum.cz www.justitias.cz Moravskoslezský kraj okres: Frýdek-Místek, obec Hukvaldy. Pozemky/Prodej, cena: 5 700 000 Kč za nemovitost...

   shadowup

   VŘ s aukcí - stpč 158 a ppč 153_1, 154 a 157, kú Machnín

   Pozemky • stavební parcela č. 158 o výměře 149 m2, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, • pozemková parcela č. 153/1 o výměře 476 m2, trvalý travní porost, zemědělský půdní fond, • pozemková parcela č. 154 o výměře 1943 m2, zahrada, zemědělský půdní fond, • pozemková parcela č. 157 o výměře 495 m2, orná půda, zemědělský půdní fond, zapsané na listu vlastnictví č. 60000, v katastrálním území Machnín, obec Liberec, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrálním pracovištěm Liberec. Pozemky se nachází v katastrálním území Machnín. Leží severozápadním směrem cca 6 km od centra Liberce. V těsné blízkosti pozemků se nachází silnice I/13 ve vlastnictví ŘSD. Stavební parcela č. 158 – pozemek je mírně svažitý, na pozemku se nachází trvalý travní porost, zbořeniště je zarostlé, pozemek není oplocen, přístup a příjezd na pozemek je možný pouze přes pozemek p.p.č. 154. Pozemková parcela č. 153/1 – pozemek je mírně svažitý, na pozemku se nachází trvalý travní porost a náletové porosty, pozemek není oplocený, pozemek je přístupný z pozemku ppč. 1017/1 – ulice Suchá, ve vlastnictví Statutárního města Liberec, na pozemku je vedeno v katastru nemovitostí věcné břemeno pro společnost Severočeská vodárenská společnost a. s. Pozemková parcela č. 154 – pozemek je mírně svažitý, na pozemku se nachází trvalý travní porost a náletové porosty, pozemek není oplocený, pozemek je přístupný z pozemku ppč. 1017/1 – ulice Suchá, ve vlastnictví Statutárního města Liberec. Pozemková parcela č. 157 – pozemek je mírně svažitý, na pozemku se nachází převážně náletové porosty a na části se nachází trvalý travní porost, pozemek není oplocený, přístup a příjezd na pozemek je možný pouze přes pozemek ppč. 154. V územním plánu St. města Liberec je majetek veden jako plochy zahrádek a chatových osad – zahrádkové osady a zahrady. Liberecký kraj okres: Liberec, obec Liberec. Pozemky/Prodej, cena: dotaz na ÚZSVM...

   shadowup

   VŘ - prodej pozemku ppč. 174/1, k.ú. Machnín

   Jedná se o pozemek • pozemková parcela č. 174/1 o výměře 1387 m2, trvalý travní porost, zemědělský půdní fond, zapsaný na listu vlastnictví č. 60000, v katastrálním území Machnín, obec Liberec, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrálním pracovištěm Liberec. Pozemek se nachází v katastrálním území Machnín. Leží severozápadním směrem cca 6 km od centra Liberce. V těsné blízkosti pozemku se nachází silnice I/13 ve vlastnictví ŘSD. Pozemek je mírně svažitý. Na pozemku se nachází převážně trvalý travní porost a 10 ks okrasných listnatých stromů ve věku 8 let (pravděpodobně hloh), pozemek není oplocen, přístup a příjezd na pozemek je celoročně dobrý z pozemku ppč. 174/18 ve vlastnictví Statutárního města Liberec a z pozemku ppč. 174/22 ve vlastnictví ŘSD – ulice Novoborská. - Dle sdělení a zákresu SČVK, a. s. se na pozemku nenachází žádná zařízení provozovaná touto společností, ale může být dotčeno ochranným nebo bezpečnostním pásmem vodovodního řadu DN do 500. - Dle zákresu České telekomunikační infrastruktury, a. s., je pozemek dotčen ochranným nebo bezpečnostním pásmem zaměřeným průběhem metalického kabelu a nadzemní sítě. - Dle sdělení GasNet, s. r. o. se na pozemku nachází plynárenské zařízení a plynovodní přípojky vysokotlaku a jejich ochranné ani bezpečností pásmo. - Dle sdělení Telco Pro Services, a. s. se na pozemku nenachází žádná zařízení provozovaná touto společností, ani jejich ochranné ani bezpečností pásmo. - Dle zákresu ČEZ Distribuce, a. s., se na pozemku nachází podzemní vedení nízkého napětí do 1 kV a jeho ochranné nebo bezpečností pásmo. V územním plánu St. města Liberec je majetek veden jako plochy urbanizované zeleně – ostatní městská zeleň. Liberecký kraj okres: Liberec, obec Liberec. Pozemky/Prodej, cena: dotaz na ÚZSVM...

   shadowup

   Prodej pozemku - pole

   Prodám pozemek o rozloze 5.808 m2 v překrásné krajině jižních Čech, na Šumavě. Pozemek je přístupný přímo z obecní cesty. Lokalita má charakter polosamoty, jedná se o klidné místo asi 300 m od zastavěné části obce z jedné strany a 300 m od nejbližší stavby (samoty) z druhé strany. Z pozemku je nádherný výhled do okolní kopcovité krajiny. Jedná se o pozemek, který je v současné době pronajatý za účelem zemědělského hospodaření s roční výpovědní lhůtou. Orná půda. Šumava je díky nádherné přírodě rájem pro rekreaci a sportovní vyžití, především pro turistiku a cykloturistiku. V zimním období jsou nedaleko lyžařské vleky, například lyžařský areál Zadov, který je vhodný i pro náročné lyžaře. Na druhé straně Šumavy, ve Spolkové republice Německo (přes nedaleký hraniční přechod Strážný), můžete vyrazit na nákupy či vyzkoušet německé sportovní areály. Mobil: 773 970 512Jihočeský kraj okres: České Budějovice, obec Šumava. Pozemky/Prodej, cena: 35 Kč za m2...

   shadowup

   Pozemek ke stavbě v Horní Vsi

   Na prodej nabízím parcelu vhodnou k výstavbě rodinného domu cca 700 m od Františkových Lázní - Alejí, parcela má rozlohu 1283 m2, elektřina, voda plyn na hranici pozemku, cena 650.000,-- Kč. V blízkosti rybník, možnost pronájmu nebo pozdějšího případného odkoupení dalších pozemků. Podle územního plánu místo určené k výstavbě rodinného domu. Velmi hezké místo, doporučuji.Karlovarský kraj okres: Cheb, obec Františkovy Lázně. Pozemky/Prodej, cena: 650 000 Kč za nemovitost...

   shadowup

   Pozemek v Hranicích

   Na prodej nabízíme p.p. o výměře 13.362 m2 v obci Hranice. Cena : 299.000,-- Kč Karlovarský kraj okres: Cheb, obec Hranice. Pozemky/Prodej, cena: 249 000 Kč za nemovitost...

   shadowup

   Pozemek ve Studánce u Aše

   Na prodej nabízíme manipulační plochu včetně bývalé, dnes již neužívané ČOV. Cena: 128.000,-- Kč Karlovarský kraj okres: Cheb, obec Studánka u Aše. Pozemky/Prodej, cena: 70 000 Kč za nemovitost...

   shadowup

   Obchod v centru Chebu

   Na prodej nabízím nebytový prostor v těsné blízkosti náměstí Krále Jiřího v Chebu, prostor má plochu cca 108 m2, vlastní el. a plynové vytápění, výlohu do ulice, PENB nepředložen, energetická třída G. Cena: 1.500.000,-- KčKarlovarský kraj okres: Cheb, obec Cheb. Obchody/Prodej, cena: 1 500 000 Kč za nemovitost...

   shadowup

   Chata u hradu Bouzov - rekreační ubytování

   Pronájem rekreační chaty na úpatí Drahanské vrchoviny, v menší chatové oblasti u obce Radnice, na velmi klidném a tichém místě nad lesem, s výhledem na okolní krajinu, údolí říčky Třebůvky a gotický hrad Bouzov. Chata je vhodná pro rodinnou rekreaci, pro 4 až 8 osob, pronajímá se od března do prosince. Uvedená cena je za chatu/víkend v mimosezóně Bližší info na www.chataubouzova.czOlomoucký kraj okres: Šumperk, obec Mohelnice. Chaty, chalupy/Pronájem, cena: 3 500 Kč za nemovitost...

   shadowup

   Atraktivní mezonetový byt 3+kk - 60 m2 v novostavbě – Špindlerův Mlýn

   Pronajmu nový atraktivní mezonetový byt 3+kk 60 m2 v novostavbě domu na krásném místě proti ski areálu Medvědín ve Špindlerově Mlýně. Ve spodním patře bytu se nachází chodba, WC s přípravou pro pračku a sušičku, obývací pokoj s kuchyňským koutem a schodiště do horního patra. V horním patře se nachází předsíň, 2 ložnice a koupelna s dalším WC a vanou. Byt má dřevohliníková okna, je vybaven kuchyňskou linkou se spotřebiči, podlah. vytápěním, zároveň i s radiátory, vlastním zabezpečovacím zařízením, má svůj vlastní plynový kotel s bojlerem, svůj vlastní plynoměr, elektroměr a vodoměr. Byt je prázdný a není zařízen nábytkem. V domě jsou pouze dva stejné mezonetové byty. Parkování možné přímo u domu. V případě zájmu kontaktujte přímo majitele na tel. 602231398, e-mail: milan@pomi.cz. Královéhradecký kraj okres: Trutnov, obec Špindlerův Mlýn. Byty/Pronájem, cena: 0...

   shadowup

   Pronajmu bez Rk novostavbu 1+kk U Leskavy, St. Lískovec, Brno

   Vnovém bytovém areálu, v těsné blízkosti centra a zároveň pár kroků do přírody. CP bytu: 37.m2. 3.NP. Moderní, mimořádně energeticky úsporný byt a dům se sníženými náklady na topení. Výhodou této jednotky je její řešení, opticky je kuchyně oddělená od obývacího pokoje. Zařízený - viz.foto. Je možné i vlastní zařízení. V chodbě i koupelně německá keramická dlažba s podlahovým vytápěním, jinak plovoucí podlaha. Vlastní měřiče tepla, vody, elektřiny, termostat. TV rozvody, přípojky na telefon, internet. Bezpečnostní zámky od domu, kamerový systém. Celý dům i byt je bezbariérový, vstup na kódy. Společné prostory v domě jsou široké a dobře prosvětlené atriovými prostory se zelení. V blízkosti nové nákupní centrum Campus Sguare – univerzitní kampus, Fakultní nemocnice Bohunice. Celková výborná sociální vybavenost – nejlepší ve městě Brně. Bezproblémový a rychlý výjezd na dálnici. Pro slušný pár, nebo 1.osobu, nekuřáky, bez zvířat. Volné od: 15.3.2019, nebo dle domluvy. Možno dlouhodobě. Cena: 10500 + 1800,- služby / vyúčtovatelné/. Nabídka přímo od majitele, neplatíte Rk. Na SMS ani EMAIL neodpovídám. Prosím, volejte: 608 967 653 Brno, 608 967 653 Jihomoravský kraj okres: Brno-město, obec Brno. Byty/Pronájem, cena: 10 500 Kč za nemovitost...

   shadowup
   Nejlevnější pojištění online 9.cz
   ---
   blueup

   Nejbližší program

   bluedown
   blueup

   Poslední firmy

   bluedown

   Stručné info:

   Pro realitní kanceláře i jednotlivce je dlouhodobě oblíbená realitní inzerce zdarma na realitním portálu R7.cz a R7.sk. Naleznete zde inzeráty na levné byty, levné pronájmy v Praze, ale i jiné reality z celé ČR.

   Nejlepší dieta je nežrat.

   Internet, domény prodej, aukce domén.

   nusle.cz (c) - město Praha Nusle - info@nusle.cz

   ||| Otop.cz - Otop ||| Sekana.cz - sekaná recepty. ||| Staveni.cz - vše o stavění ||| Hyperinzert.cz - inzerce zdarma. ||| Zooweb.cz - inzerce psů ||| Zatepleni.com - zateplení. |||